Рекламация

Преди да изпратите рекламация:

  1. Моля, прочетете Общите условия на MishMag.net и се запознайте с правата и задълженията на двете страни по договора за покупко-продажба от електронен магазин Mishmag.net.
  2. Запознайте се конкретно с условията за Връщане и гаранционно обслужване.
  3. Уверете се, че експлоатирате продукта съгласно ръководството/упътването за работа с него.


За да бъдем максимално експедитивни, полезни и точни, моля, попълнете формата за рекламация коректно.


Данни потребител

Информация за продукт

Опишете в какво точно се състои проблемът и се уверете, че експлоатирате продукта правилно!

Вие за нас