GDPR и лични данни

Настоящата Политика за Защита на личните данни влиза в сила от 25.05.2018 г.

"ТРЕКС" ЕООД, собственик на търговската марка MishMag.net, с ЕИК 121103666, адрес: гр. София, бул. Драган Цанков 59-63, е администратор на лични данни, по смисъла на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679-GDPR) и регистриран под 429539 от Комисията за защита на личните данни.

Настоящата Политика за поверителност ще ви запознае с начина, по който "ТРЕКС" ЕООД обработва Вашите лични данни.

Следните Ваши лични данни могат да бъдат предмет на обработка от страна на "ТРЕКС" ЕООД , с цел търговско взаимоотношение: име, фамилия, телефон, електронна поща, длъжност, адрес за доставка :

 • Име, фамилия, телефон – при комуникация по телефон;
 • Име, фамилия, телефон, електронна поща, адрес за доставка – при поръчка или регистрация в сайта:

www.mishmag.net и/или www.trex.bg

С цел доставка на поръчаните продукт/продукти до желан от Вас адрес "ТРЕКС" ЕООД може да предостави на трети страни (куриерски служби) лични данни като:

а)Име, фамилия, телефон – при доставка до офис на куриер,

б)Име, фамилия, телефон, адрес за доставка –при доставка до адрес,

Вашите лични данни се обработват на следните основания:

 • Изпълнение на договор/заявка или предварителни стъпки за изпълнение на договор за покупка
 • Това е необходимостта от обработка за изпълнение на договора, по който сте страна, необходимостта от обработка за цели, произтичащи от законни интереси, преследвани от администратора или от трета страна (по-специално маркетингови и аналитични цели),както и Вашето съгласие за обработката на Вашите лични данни. Това са независими, функциониращи правни основания.
 • Ние на обработваме специфични категории данни, които включват: лични данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или идеологически убеждения, членство в синдикати, генетични данни, биометрични данни за физическо лице или данни за здравето, сексуалността или сексуалната ориентация на това лице
 • Ние не обработваме конкретни категории данни относно присъди и нарушения на закона или свързаните с тях мерки за сигурност

Вие имате право:

 • Да бъдете информирани във връзка с обработването на личните Ви данни;
 • Да искате достъп до тях;
 • Да искате коригирането им, ако са неточни;
 • Да искате заличаването им;
 • Да искате да прехвърлим личните Ви данни на друго лице;
 • Да възразите срещу обработването на Ваши лични данни;

Всички Ваши въпроси относно тази Политика, можете да отправите на електронна поща info@trex.bg.

Вие за нас