MANUSCRIPT
1.00 лв.
Изберете ширина: 230010- 3,75 ММ, 230100- 3,15 ММ, 231100- 2,55 ММ, 232100- 2,05 ММ, 233100- 1,65 ММ, 234100- 1,35 ММ, 235100- 1,15 MM, 236100- 0,95 MM, 237100- 0,75 MM
3.00 лв.
Изберете ширина: 260004- 4 ММ, 261000- 5 ММ, 262000- 6 ММ, 263000- 8 ММ, 264000- 10 ММ, 265000- 15 ММ
1.50 лв.
Изберете ширина: 700000- 1/2 ММ, 700002- 1 ММ, 700004- 1 1/2 ММ, 700006- 2 ММ, 700007- 2 1/2 ММ, 700008- 3 ММ, 700011- 4 ММ